Тапсврманы составьте предложение с этим словом

  • Мен тарсырманы орындадым.
  • Малм маан 5 — тапсырма берд.